سورا

 
 
نویسنده : رزا صدراشکوری - ساعت ٧:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱٢/٢٢
 

 

اقا ،خانم،شما بله خود شما ،يه پاکن بزرگ پيدا نکرده ايد؟.

نخير بنده مدرسه نمی روم.معلم هم نيستم.فراش مدرسه هم نيستم.نخير گدا هم نيستم!

چقدر بزرگ؟خيلی بزرگ بود .نه بيشتر از اينها بزرگ بود.

شما نديده ايد.

داشتم خودم را پاک ميکردم.برقها رفت .من نيمه رها شده ام.

کمکم کنيد .خانمها ،آقايان،...

ديگر نمی دانم چند نفر ديگر هم اوردوز کرده اند.

تو مواظب خودت باش.جيم موريسون را هم تنها بگذار.

خانمها ،اقايان.

شما يه پاکن پيدا نکرده ايد.