سورا

 
 
نویسنده : رزا صدراشکوری - ساعت ٢:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٤/۱٠
 

 

 

 

روي ديوار سياهي كش مي آيد .از سقف و زمان كه انگار سوار بر تيزپا ترين اسبها روي ديوار سقوط مي كند .

سياهي كش مي آيد .خورشيد دور مي شود و تمام ديوار را سياهي مي گيرد.و من محو مي شوم .گويي سايه

 

كس ديگيري بودم بر ديوار