سورا

 
 
نویسنده : رزا صدراشکوری - ساعت ۱٠:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۸/۳٠
 

صدايي مي آيد

رد پاي غريبه ايي

باز مي گردم

صدايم نيست !

رد پايم را ردي جديد پوشانده

و من غروب كرده ام بر اقيانوس آرام تو

درياي ام، غرق مي شود.

آنقدر سنگينم از اجساد به كف نشسته

كه نجاتم را مقدر نيست

رستگار شدم