سورا

 
محکوم به زندگی
نویسنده : رزا صدراشکوری - ساعت ۳:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۱/٢۳
 

او محکوم است

محکو تراژدی هولناکی

که دو انسان

در عصر

بیهودگی زمانشان

آن را سرودند

و ائ محکو شد به زندگی

به نوسانات هر روزه زمان

وتو

محکوم به شنیدنی

به شنیدن گذشته

پس در چارچوبهای کهنه

مکان وزمان

محبوس میشوی

و تو هم

محکومی به زندگی

۸/۱/۸۲