سورا

 
 
نویسنده : رزا صدراشکوری - ساعت ۱۱:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۱/٢٤
 
 
سوت زده شده
يعنی به تو گفته اند که زده شده
ولی تو تا چشم باز کردی ديدی داری می دويی !وسط يه جاده خاکی که همه با دست تشويقت می کنن بدو،بدو،.. و با انگشت جاده رو نشونت می دن«چه آدمهای خوبی»!
و تو فرصت نداری بايستی و فکر کنی فقط می دويی ،تو جاده ای که نمی دونی به کجا ميره ،فقط می دونی که نبايد عقب بمونی ،از چی؟وکی؟!....
واگر بخواهی بايستی و فکر کنی و اگر خيلی خيلی زرنگ باشی و باهوش و تازه اگر نفسی برای دويدن داشته باشی راهتو می فهمی و اگر از جون مايه بذاری شايد وقتی مو هات رنگ دندونات شد، شايد برسی .!
اما اگر يه ذره گير داشته باشی کلاهت پس معرکه است رفيق ،آره!؟
 
نتيجه اخلاقی:
۱ـدنيا مال نابغه هاست
۲ـدنيا مال پولدار هاست
۳ـدنيا مال قدرتمندهاست
                                      پس دنيا مال...............است!؟