ایجا باران باریده

کسی سفر رفته شاید و جاده هادلتنگند

اینجا مه گرفته

پشت مه کسی صدا می کند

سرد و مه گرفته پنجره اتاق می لرزد

صدایم کن

تا کابوسها مرابا خود نبرده اند

/ 1 نظر / 16 بازدید
لاله

باران که ببارد، خواب کابوسها می پرد و تو گرم می شود و رویاهایت را زیر پتو به آغوش می کشی.