مدتها  بود كه به اين موضوع فكر مي كردم كه زمان چقدر مي تواند همه چيز را تغيير دهد. يا اينكه انسانها بسته به شرايط محيط، زمان، سن و موقعيتهاي اجتماعي از موضوعي خاص تحليلهاي متفاوت داشته باشند يا هر شخص بنابه تغيير زمان، خود نيز از موضوعي خاص تحليلهاي متفاوت كند.

دغدغه امروزم اين بود ، به گذشته كه نگاه مي كردم ف گاهي پارادوكسهاي زندگي مدتي سرگردانم مي كند اما هميشه مشتاق بودم بدانم اين حركت رو به جلو است يا ..؟

گاهي در تقابل با اتفاقات مشابه در گير اين مي شوم كه واقعاً (( گناه تكرار تجربه ها است)) ؟ گاه حس مي كنم حركت رو به جلو معني نداردواقعاً حلزون وار حركت كرده ام و در هنگام بروز اتفاقات مشابه يه گام بالاتر ايستاده ام ، امروز مي خواهم به خودم ثابت كنم!

حتماً، شايد براي همه ما اتفاق افتاده باشد كه لحظاتي به بي وزني در مغزمان برسيم به اينكه ديگر در لحظه نمي توانيم تصميم بگيريم بر كدام اعتقاد و انديشه خود پايبند باشيم . همان درست و نادرست و رسيدن به ايدولوژي؟

من احساس مي كنم شناخت  مطلق وجود ندارد ، همانطور كه ما در تغيير هستيم و دنياي اطراف ما ، انديشه ها ، رفتارها ، احساسها وهم در حال تغيير است .

حالا فكر مي كنم واقعاً رسيدن به يك ايدولوژي مطلق نياز ما است؟

خودم را مي بينم كه حالا واقعاً چيزهايي را دوست دارم و كارهايي ر ا مي كنم كه شايد پيشتر بدور از عقايدم بود!

گاهي بعضي آدمها مثل من ؟! نه همه دچار از دست دادن اعتماد به نفسشان مي شوند. مي خواهم پيدا كنم كه اين مساله ريشه در كجا دارد باورهاي ما هم در حال تغيير است؟

 اما 1 سوال مطرح كردم ؟ كه البته خيلي شخصي بود اما به خودم براي چندمين بار اثبات شد كه همه چيز در دنيا نسبي است.

 بهترين و بدترين بسته به شرايط تغيير مي كند اما مي خواهم بدانم براي آنهايي كه ايدولوژي ثابتي دارند اين مساله مطلق است يا نه؟

 سوال اين بود: بهترن و بد ترين خصوصيت من؟

1-    خوبي :  نداري              بدي: نصف شب مزاحم من ميشي( سوالهاي فلسفي رابه موقع مطرح كنيد)

2-    خوبي:اهل ذوق                     بدي : مغرور

3-    خوبي : مهربوني                    بدي : توقع از نالايقان

4-    خوبي : صميمي، با صفا         بدي: سادگي

5-    خوبي: هنرمند،تودار             بدي: بچه مامان

6-    خوبي: مهربوني                    بدي: مهربوني

/ 8 نظر / 18 بازدید
آی کوپونيست

« عمو ماترياليسم ديالکتيک بلده ! » مبارک باشه .

تلواسه

سلام .خيلی دنبال تغيير وتحول نباش .هيچ اتفاقی رخ نخواهدداد.اين و به من رخساره دخترهمسايه گفت .....بدرودسوراموفق باسيد

اوهام

من که نيم دانم بدی چيست و خوبی کدام ...اما می دانم که شبها قبل از خواب بايد مسواک بزنم چون از درد دندان می ترسم...بد چيزی ست که نباشد خوب چيزي ست که می خواهم!!! ساده باشيم چه در باجه ی يک بانک چه در زير درخت ديگه به من سر نمی زنی نمی گی ممکنه تنها بشم

اشکان

صفات ظاهری چون درازی . کوتوله گی . پهنا . عراضت قراضت و قص علی کذاز ... چ ....

بابامرواريد

بابا تو ديگه کی هشتی

سهيل پاشازاده

سپاس از حضور / دايره و تکرار است با شعاع متفاوت / يا پيش است در دنيای سه بعدی که فراز و نشيب هم در خط مستقيم ٍ سه بعدی ذات واقيعت حرکت است / گاه يه قدم به عقب و دو قدم به جلو .. باز هم پيش است / خوبی هم که فقط رضا است از خود / آسان می آيد بی رنگ می ماند / بی صدا می رود / با احترام و پيوست | نارنجابی