دنيا

 

عشق بازي كوتاهي است

دنيا

خورشيدي مي شكند

جهان بزرگتر مي شود

نگران من نباش

خاطرات بي حضور خالقانشان

طولاني ترند

و من در انبساط خاطرات كش آمده ام

جهان در آغوش من آرميده بود

كاش هنوز تاب اشكهايم را مي داشت

و قتي كه گرما تمامي يخها را شكست ....

 

/ 17 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
کاتب

... کاش هنوز تاب اشکهایم را می داشتی/وقتی گرمایت یخ چشم هایم را شکست ... دست مریزاد! خوب بود! پیروز و مستدام باشی! باقی بقایت! یا حق!

خداحافظ

عليرضا

از کيفر گناهش چنان به تنگ آمده بود که مرگ را می جست. اما اهريمن در روحش ريشه دوانده بود، تا آنجا که با مرگ نيز آرام نمی يافت.... ای کاش اسير ديگر اهريمنان می شد. اما او به خود اسیر نگشته بود که به خود رها شود......... راستی فرودت خيلی زيباتر از فرازت بود.

بابا مرواريد

من ترکم... برم؟

مريم

سلام رزا . يه مطلب جديد نوشتم ؛ حسين مسئول بجای حسين مظلوم ؛ حتما بخون و نظرتو بگو

فرشاد

سلام به رزا ميگن بچه هاي ۵۷ همه پر سروصدان ما هم قبول كرديم وبت هم پر سروصداستاز اين كارت خوشم اومد اين فقط يك نظر احساسيه چون غير از اون چيزي ندارم و مهمتر اينكه در حوضه شعر وادبيات هيچكاره ام بدون تعارف و دل و قلوه گرفتن گفتم

فرشاد

آها من آپ نمي دونم چيه اما چون لاله گفته من هم ميگم چه وعضيه آپ كن ديگه

مددجويی از سلسله

دنيا درنگ کوتاهيست . شاعران آيه های ابهامند و شعر تقلای موزونیست به عرضه ی پروانه و پرده و سکسکه من اگر از دریا گفتم تو به احضار طوفان نیندیش که مردابی نسيان زده بودم و آرزوی غوطه در ....................