فاصله

فاصله ها هی جیغ می کشند

و من قابهای بی تصویر را بر دیوار می کوبم

فاصله های جیغ می شکند

قابهای آویزان را باد به بازی گرفته

صدای قلبی که بی امان از پشت قابی می تپد

کاش باد را اسیر کنم

دیوار این فاصله ها

دیوار این فاصله ها

کاش در گوشم زمزمه کنی

نزدیک تر بیا

قابی منتظر است

/ 8 نظر / 11 بازدید
لاله

اولاً قالب جدید مبارک. بگذار فاصله ها هی جیغ بکشند، من اگر جای تو بودم، صداهایشان را به چارچوب قابهای آویخته می کشیدم.

اميد

سلام دوست ! ............................. فاصله ها ! زهر جاری در رگ های فرسوده کالبدی دور از تو فوران خواهش عطش نوشیدن جرعه ای از جام لبانت دیدن تصویرم در آئینه ی زلال چشمانت و بیتوته ی کوتاهی به دشت خرم سینه ات تقدیریست مسلم و مقرر اگر که بیایی ...!؟ ................. مقياس فاصله فراموش شده بود !؟ اميد...

محسن داودی

قابی منتظر است . موافقش نبودم . شايد بهتر بود در دلم اين را می گفتم تا تو اينجا بنويسی

محسن

سلام ویلاگتون عالیه شما منو میشناسید یا همین طوری تو یاهم ۳۶۰ واسم نظر دادین؟

گم شده

فاصله ها جيغ زنان باد را قسم به ماندن دادند شايد بوی موهايت اندکی ديرتر ، تنها اندکی ، خانه را خالی کند از حس حضورت

آگر

حرارت تب زدگی از ذوب فاصله گذشت ولی کماکان سردم است در آسمان بی قمر...

death lifer

فاصله را بشکن ... فاصله بشکن تا لحظات را زهر الود نکرده اند تا...