روح خانه1

هیچ می دانستی خانه ها روح دارند . این را این چند روز که خانه ها را می گشتیم کشف کردم . پا که می گذاری هر کدامشان یک بویی و فضایی دارند . انگار رد آدمهای قبلی را توی خانه می بینی , خاطراتی که جا گذاشته اند ,  اما روح خانه ها را حس می کنم . دیروز خانه ای را دیدم قدیمی یک سالن بزرگ داشت با پنجره ای رو به حیاط .صاحب خانه می گفت:  یک خانم نویسنده اینجا زندگی می کرده اما روح خانه چیز دیگری می گفت , بیشتر تاریک بود . روحش  سرکش و رویا پرداز نبود .فکر می کنم خانم نویسنده به همین دلیل اینجا را ترک کرده بود .

برای همین است که هیچ وقت خانه های نوساز را دوست ندارم انگار روحشان شکل نگرفته  قالب ندارند . دلم خانه ای را می خواهد که روحش گرم باشد پا که می گذارم  روحش مرا گرم در آغوش بکشد و حس کنم چقدر خاطرات آدمهایی که اینجا بوده اند را دوست دارم چقدر شبیه به من هستند . دیدی بعضی خانه ها روحشان تو را دوست ندارد ؟ تو را پس می زند ؟با خودم فکر می کردم اگر به این مامور املاک بگویم دیگر خانه ای را نشانم نمی دهد. پس تجربه کشف روح خانه ها را توی دلم نگاه می دارم .

به خانه مروارید فکر می کنم به آدمهایی که الان تویش زندگی می کنند به حیاطش که درخت انار داشت و کوچه اش پر از درخت بود . به پنجره های بزرگش که رنگ زده بودیم قهوه ای, به روحش که چه گرم بود همه این را می گفتند. اسمش شده بود خانه صدرها ...

این خانه روحش گرم است شاید کمی پیر ! کمی با من سر ناسازگاری دارد. مثل آنطور آدمهایی که دیر جور می شوند . برای روح پر از هیجان من کمی سخت است شاید . به آدمهایی که توی این خانه بوده اند فکر می کنم روحشان اینجاست برای همین روح این خانه مرا سخت می پذیرد. یاد خانه مروراید می افتم و یه عالمه خاطره های خوب . روزهای آخر خیلی ها رفتند آن روزها که همه مهاجرت می کردند و روزهای آخرش همه اش خداحافظی بود . دلگیر شده بود از رفتن آدمها که ما را پس زد .اما روح من هنوز توی خانه مروارید پشت آن پنجره  درخت انار مانده است .

مامور املاک خوشحال است  از اینکه این خانه را می پسندیم و شاید کمی برایش عجیب باشد که خانه ای قدیمی را پسندیده ایم .

فکر می کنم روح خانه مان کمی شلخته است هی با نظم مبارزه می کند .اما رام می شود و شب فرصتی می شود برای آنکه روح خانه با من آشتی کند . پلکهایم سنگین نمی شود چیزی اینجا هست  که خواب را از چشمان گرفته و این داستان هر شب من و روح این خانه است .

 

/ 3 نظر / 36 بازدید
Ali Cheraghi

من به روح موح اعتقاد ندارم، فقط دور نشین

حسن عاملي

بكري اين سوژه چيزي است كه جذاب بود براي من...واينكه بعضي وقتها روحمان را درون يك خانه"صدرها" جا مي گذاريم....كنار پنجره اي و درخت انار....و دلمان چي...هميشه دنبال خانه نو ساز مي گردد....يا آن هم روحش را جايي قديمي جا گذاشته است.......و سوال اين است...؟؟؟