مدتهاست غزال تیز پای رفتن انتظارم را می کشد
و من زنجیر عشق شدم و اینجا مانده ام
به پاهای عاطفه و تفکر و عقل ماندن تاب من را ندارد و زمین بی قراری می کند می لرزم
از شرجی تابستان که تب الوده ملحفه های تختم شده می لرزم
این بار لرزش از درون زمین فریاد می کند و مرا می خواند و کاش من هم درخت پرتقال کوچک شیرینی می داشتم تا بدانم همیشه ریشه خواهد داشت .
برای انها می نویسم که در تن تب دار تابستانی اینگونه دستانم را فشردند تا تحمل این سنگینی تنهایی برایم راحتتر باشد
شاید حالا هیچ کدامشان نباشند اما پرده های مه گرفته چشمهایم ضبتشان کرده و خاطره هایشان هر تابستان یکی یکی رژه می روند که خودم را بخاطر بیاورم
چه انها که هستند و چه انها که رفتند
انگار همین دیروز بود که همه مان واقعیت را از مجاز قی کردیم و ارام گرفتیم کنار هم و زندگی جریان بودن و نبودن و جنگیدن و تفکر است و ما زندگی کردیم
بارها رفتیم وامدیم
به افرینم به تمامی سکوت که چشمهایش فریادی است از شنیدن سکوتهای من
به لاله ام به دستان کوچک و لزرانش برای همه ثانیه های تنهایی ام
به سارا برای همه عکسها و چشمهایش که چه بی تاب شانه هایش هستم
به رضا به او که عزیزانش را با من شریک شد تا تابستان تب دار مرا از پا نیاندازد به خاطره های سالهای دور هزارپا بودنش
به لیلا به ماندانا به مهدی، پویا ، رضا ، سهیل ، داریوش ، علی ، رباب، سینا ، ....
که لحظاتی در این دینای مجازی و حقیقی مرا تاب اوردند
اما من نازکتر از انم که نشکنم اما بدانید ریشه دوانده ام و ریشه هایم انجا مانده شاید به امیدی دوباره برای جوانه زندن شاید هم نه
غزال خداحافظی انتظار می کشد
و خاک بی تابی می کند
و دختر دریا ارامتر از همیشه است مطمئن باشید
ارام ارام ارام
به رشته کوههای البرز می پیوندم که حصارم باشند تا بلکه درخت شوم و باز گردم
به قله هایش تا هم تنهایی ازارم ندهد هم نظارتان کنم هنگام دلتنگی
و بدانید که همچنان دوستتان می دارم حتی اگر نباشم
و بدرود
و بدرود
و غزال من حالا چه زیباتر شده
/ 4 نظر / 10 بازدید
رضا

لاله

اینجا دیگه واسه چی؟.... رزا بخدا اگه گیرت بیارم.... دوستت دارم.

اشکان

يه دفه مارو ببر کوه بعد خواستی غزال خداحافظی بدوونی مجازی .