حالا ديگر خوب می دانم

من و تو

هميشه عاشق خواهيم ماند

خوب می دانم

حتی اگر نباشی و هنوز....

نمی دانم کجای اين خاک سفره ای باز است.

اما خوب ميدانم

زمان هم خوب ميداند

که ما هنوز عاشقيم

حتی اگر سرپناهی برای جولانش نباشد

کولی وار عاشقيم

کولی وار

کولی وار

/ 0 نظر / 2 بازدید